Преводи за „взрив“ в български » немски речника (Отидете на немски » български)

взрив <взрѝвът, взрѝвове, бр: взрѝва > СЪЩ м

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文