арбитраж в PONS речника

Преводи за арбитраж в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

арбитра̀ж <-ът, -и, бр: -а > СЪЩ м

Преводи за арбитраж в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

Индивидуални преводни двойки

арбитраж Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文