арбитражен в PONS речника

Преводи за арбитражен в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

арбитражен -но <-ни> ПРИЛ ЮР:

Schieds-

Преводи за арбитражен в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

Индивидуални преводни двойки

арбитражен Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文