погаждам в PONS речника

Преводи за погаждам в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

I.пога̀ждам нсв, погодя̀ св VERB прх

II.пога̀ждам нсв, погодя̀ св VERB рефл

Индивидуални преводни двойки

Преводи за погаждам в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

погаждам Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文