елемент в PONS речника

Преводи за елемент в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

елемѐнт <-ът, -и, бр: -а> СЪЩ м

Индивидуални преводни двойки

Преводи за елемент в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки
sensor TECH, ELEC

елемент Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文