екземпляр в PONS речника

Преводи за екземпляр в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

екземпля̀р <-ът, -и, бр: -а> СЪЩ м

1. екземпляр (отделен брой):

Индивидуални преводни двойки

Преводи за екземпляр в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

екземпляр Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文