вървя в PONS речника

Преводи за вървя в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

1. вървя (ходя):

3. вървя (движа се, работя):

4. вървя (осъществявам се, развивам се):

II.вървя̀ нсв VERB нпрх вървѝ ми

III.вървя̀ нсв VERB безл

вървя върви (редно е):

fuck off! vulg
Индивидуални преводни двойки

Преводи за вървя в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

вървя Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文