бряг в PONS речника

Преводи за бряг в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

бряг <брегъ̀т, бреговѐ, бр: бря̀га> СЪЩ м

Слъ̀нчев бряг ГЕОГР

Бряг на сло̀новата кост СЪЩ м ГЕОГР

Индивидуални преводни двойки

Преводи за бряг в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

бряг Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文