болката в PONS речника

Преводи за болката в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за болката в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

болката Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文