френски » немски

capital <-aux> [kapital, o] NOUN m

3. capital (possédants):

Kapital nt

capital-risque [kapitalʀisk] NOUN m ECON

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文