френски » немски

I . propre1 [pʀɔpʀ] ADJ

1. propre (opp: sale):

2. propre (soigné):

5. propre (non polluant):

II . propre1 [pʀɔpʀ] NOUN m

I . propre2 [pʀɔpʀ] ADJ

1. propre antéposé (à soi):

II . propre2 [pʀɔpʀ] NOUN m

3. propre (propriété):

propre-à-rien <propres-à-rien> [pʀɔpʀaʀjɛ͂] NOUN mf

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文