аналог в PONS речника

Преводи за аналог в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

анало̀|г <-гът, -зи, бр: -га > СЪЩ м

Индивидуални преводни двойки

Преводи за аналог в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

аналог Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文