аналогия в PONS речника

Преводи за аналогия в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

анало̀ги|я <-ята, -и> СЪЩ ж

анало̀|г <-гът, -зи, бр: -га > СЪЩ м

Индивидуални преводни двойки

Преводи за аналогия в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

аналогия Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文