прилагане в PONS речника

Преводи за прилагане в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

прила̀ган|е <-ия> СЪЩ ср и ЮР, ИНФОРМ

Преводи за прилагане в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

Индивидуални преводни двойки

прилагане Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文