потребителя в PONS речника

Преводи за потребителя в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

потребѝтел <-ят, -и> СЪЩ м, потребѝтелк|а <-ата, -и> СЪЩ ж ТЪРГ, ИНФОРМ

ѝнтернет потребѝтел <-ят, -и> СЪЩ м ИНФОРМ

Преводи за потребителя в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

потребителя Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文