user-friendly в PONS речника

Преводи за user-friendly в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Преводи за user-friendly в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

потребѝтел <-ят, -и> СЪЩ м, потребѝтелк|а <-ата, -и> СЪЩ ж ТЪРГ, ИНФОРМ

Индивидуални преводни двойки

user-friendly Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文