крива в PONS речника

Преводи за крива в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

крѝв|а <-ата, -и> СЪЩ ж ИКОН, ИНФОРМ, МАТ

крив (крѝва) <крѝви> крѝво ПРИЛ

Phrases:

Индивидуални преводни двойки

Преводи за крива в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

крива Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文