крив в PONS речника

Преводи за крив в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

крив (крѝва) <крѝви> крѝво ПРИЛ

Phrases:

Индивидуални преводни двойки

Преводи за крив в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

крив Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文