френски » немски

I . cloche2 [klɔʃ] ADJ fam

1. cloche (maladroit):

2. cloche (stupide):

dämlich fam

II . cloche2 [klɔʃ] NOUN f fam

1. cloche (maladroit):

2. cloche (idiot):

Dussel m fam

3. cloche (vie de clochard):

clochepiedNO [klɔʃpje], cloche-piedOT

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文