немски » френски

Преводи за „direkt“ в немски » френски речника (Отидете на френски » немски )

I . direkt [diˈrɛkt] ADJ

II . direkt [diˈrɛkt] ADV

1. direkt (auf kürzestem Wege):

2. direkt (unverblümt):

3. direkt fam (eindeutig):

4. direkt (ohne Aufzeichnung):

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文