немски » френски

N, n [ɛn] <-, -> NOUN nt

N
N m /n m

N NOUN

N abbreviation of Norden

N
N

Вижте също: Norden

Norden <-s; kein Pl.> [ˈnɔrdən] NOUN m

2. Norden (nördliche Gegend):

Nord m

'n ART indef fam (ein, eine, einen)

n. Br.

n. Br. abbreviation of nördlicher Breite

n. Br.
lat. N.

n. Chr.

n. Chr. abbreviation of nach Christus

n. Chr.
apr. J.-C.

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文