abgehängte в PONS речника

Преводи за abgehängte в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

Преводи за abgehängte в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

abgehängte Примери от PONS речника (редакционно проверени)

abhängen von +dat , liegen an +dat

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文