любовта в PONS речника

Преводи за любовта в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

любо̀в <-та̀> СЪЩ ж без мн разг

Индивидуални преводни двойки

Преводи за любовта в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

Индивидуални преводни двойки
Liebe macht blind Sprichw

любовта Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文