Преводи за еди-кой в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

ѐди-ко|й (си) (-я̀ (си)) <-ѝ (си)> -ѐ (си) МЕСТ неопр

Преводи за еди-кой в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

Dings <-> [dɪŋs] kein Pl СЪЩ nt, Dingsbums [dɪŋsbʊms] <-> kein Pl СЪЩ nt, Dingsda <-> kein Pl СЪЩ nt fam

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文