афиширам в PONS речника

Преводи за афиширам в bg»Немски речника

I.афишѝрам (н)св VERB прх

II.афишѝрам (н)св VERB рефл

афиширам Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文