поправям в PONS речника

Преводи за поправям в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

I.попра̀вям нсв, попра̀вя св VERB прх

II.попра̀вям нсв, попра̀вя св VERB рефл поправям се

Преводи за поправям в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

поправям Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文