дистрибуция в PONS речника

Преводи за дистрибуция в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

дистрибу̀ция <-та> СЪЩ ж без мн ТЪРГ, ЛИНГ

Индивидуални преводни двойки

Преводи за дистрибуция в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

дистрибуция Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文