гума в PONS речника

Преводи за гума в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

гу̀м|а <-ата, -и> СЪЩ ж

Индивидуални преводни двойки

Преводи за гума в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

гума Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文