внушавам в PONS речника

Преводи за внушавам в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

внуша̀вам нсв, внуша̀ св VERB прх

Индивидуални преводни двойки

Преводи за внушавам в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

внушавам Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文