английски » немски

Преводи за „eternity“ в английски » немски речника (Отидете на немски » английски)

eter·nity [ɪˈtɜ:nəti, Am ɪˈtɜ:rnət̬i] NOUN no pl

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文