италиански » английски

Преводи за „ha“ в италиански » английски речника (Отидете на английски » италиански )

ha

ha abbreviation of ettaro:

ha

Вижте също: ettaro

ettaro [ˈɛt·ta·ro] NOUN m

ha [a]

ha 3. pers sing pr di avere :

Вижте също: avere , avere

avere2 NOUN m

1. avere (patrimonio):

tutti i suoi -i

avere1 <ho, ebbi, avuto> [a·ˈve:·re] VERB trans

2. avere (portare):

3. avere (ricevere):

4. avere (età):

to be

5. avere (provare):

to be

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文