италиански » английски

Преводи за „affondare“ в италиански » английски речника (Отидете на английски » италиански )

I . affondare [af·fon·ˈda:·re] VERB trans +avere

1. affondare (nave):

2. affondare (nella neve, nell'acqua):

II . affondare [af·fon·ˈda:·re] VERB intr +essere

1. affondare (nave):

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文