пломба в PONS речника

Преводи за пломба в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

пло̀мб|а <-ата, -и> СЪЩ ж

Преводи за пломба в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

Индивидуални преводни двойки
Siegel a. HDL

пломба Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文