пломба в PONS речника

Преводи за пломба в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

пло̀мб|а <-ата, -и> СЪЩ ж

Индивидуални преводни двойки

Преводи за пломба в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

пломба Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文