унищожавам в PONS речника

Преводи за унищожавам в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

унищожа̀вам нсв, унищожа̀ св VERB прх

Преводи за унищожавам в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

унищожавам Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文