снабдяване в PONS речника

Преводи за снабдяване в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

снабдя̀ване СЪЩ ср без мн ИКОН, ФИН

Индивидуални преводни двойки

Преводи за снабдяване в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

снабдяване Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文