френски » немски

Преводи за „bénéfice“ в френски » немски речника (Отидете на немски » френски )

bénéfice [benefis] NOUN m

1. bénéfice COM:

Profit m
Gewinn m
Handels-/Buchgewinn

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文