сгушвам в PONS речника

Преводи за сгушвам в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

I.сгу̀швам нсв, сгу̀ша св VERB прх

II.сгу̀швам нсв, сгу̀ша св VERB рефл сгушвам се

Индивидуални преводни двойки

Преводи за сгушвам в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

сгушвам Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文