персонала в PONS речника

Преводи за персонала в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

персона̀л <-ът> СЪЩ м без мн

о̀фис персона̀л <-ът> СЪЩ м без мн ИКОН

Преводи за персонала в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

Индивидуални преводни двойки

персонала Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文