клуб в PONS речника

Преводи за клуб в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

клуб <клу̀бът, клу̀бове, бр: клу̀ба > СЪЩ м

бѝзнес клуб <-ът, -ове, бр: -а > СЪЩ м

Индивидуални преводни двойки

Преводи за клуб в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

клуб Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文