устав в PONS речника

Преводи за устав в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

у̀став <-ът, -и, бр: -а> СЪЩ м

Индивидуални преводни двойки

Преводи за устав в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

устав Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文