познание в PONS речника

Преводи за познание в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

позна̀ни|е <-я> СЪЩ ср

Преводи за познание в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

познание Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文