атмосфера в PONS речника

Преводи за атмосфера в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

атмосфѐр|а <-ата, -и> СЪЩ ж без мн

Индивидуални преводни двойки

Преводи за атмосфера в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

атмосфера Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文