syrup в PONS речника

Преводи за syrup в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Преводи за syrup в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Индивидуални преводни двойки

syrup Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文