заливам в PONS речника

Преводи за заливам в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

I.залѝвам нсв, залѐя св VERB прх (поливам)

II.залѝвам нсв, залѐя св VERB рефл

Индивидуални преводни двойки

Преводи за заливам в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

заливам Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文