глюкоза в PONS речника

Преводи за глюкоза в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Преводи за глюкоза в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

глюкоза Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文