сироп в PONS речника

Преводи за сироп в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

сиро̀п <-ът, -и, бр: -а> СЪЩ м

Индивидуални преводни двойки

Преводи за сироп в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

сироп Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文