полски » немски

Преводи за „podciągnąć“ в полски » немски речника (Отидете на немски » полски )

I . podciągać <‑ga> [pottɕoŋgatɕ], podciągnąć [pottɕoŋgnoɲtɕ] perf VERB trans

3. podciągać pot (zaliczać do jednej kategorii):

II . podciągać <‑ga> [pottɕoŋgatɕ], podciągnąć [pottɕoŋgnoɲtɕ] perf VERB refl

2. podciągać (podnosić się wzajemnie):

3. podciągać przen (stawać się lepszym):

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文