немски » френски

Преводи за „reisende“ в немски » френски речника (Отидете на френски » немски )

Reisende(r) NOUN f(m) dekl wie Adj

voyageur(-euse) m (f)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文