немски » френски

Datei <-, -en> [daˈtaɪ] NOUN f INFORM

ASCII-Datei [ˈaski-] NOUN f INFORM

Boot-Datei, Bootdatei [ˈbuːt-] NOUN f INFORM

ZIP-Datei [ˈʦɪp-, ˈzɪp-] NOUN f INFORM

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文